Chính sách giải quyết khiếu nại

Khi phát sinh tranh chp, ng  ty TNHH MTV đào tạo và tư vấn quản lý khách sạn du lịch Sao Khuê đề cao gii pháp thương lượng, hòa gii gia các bên nhm duy trì s tin cy của thành viên vào cht lượng dịch vụ của ng ty và thực hin theo các c sau:

+  Bước 1: Thành viên phn ánh về dịch vụ website cung cp, trả thông tin đăng ti về dịch vụ không chính xác... qua email: lienhe@Weddingez.vn  

 

+  Bước 2: B phn Chăm Sóc Khách Hàng hoc B phn Kinh doanh ca Công ty s tiếp nhn c phn ánh của thành viên. Các Bộ phn này ch động gii quyết nhanh chóng tr lời kết quả gii quyết các khiếu ni trên cơ scác Chính sách mà Công ty đã công bố.

+  Bưc 3: Tùy theo mc đ sai phm ng ty s đưa ra bin pháp x lý phù hợp. Trong trường hợp 2 bên không đi đến được tiếng nói chung qua thương lượng. Công ty s đưa v vic này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyn đ gii quyết theo pháp lut. Weddingez.vn, người bán và người mua có trách nhim tiếp nhn khiếu ni và hỗ tr người mua hoc người bán liên quan đến các ni dung dịch vụ đăng ti trên website Weddingez.vn.

Thời gian gii quyết khiếu ni trong ng 3 ngày k từ ngày nhn đưc khiếu ni.

Gửi khiếu nại tại địa chỉ :

Công ty TNHH MTV đào tạo và tư vấn quản lý khách sạn du lịch Sao Khuê

Địa chỉ: K36/19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hòa Thuận Tây, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Hotline: (0236) 3617505

Email: lienhe@Weddingez.vn

Weddingez.vn tôn trọng nghiêm túc thực hiện c quy định của pháp lut về bo vệ quyn lợi của người mua. vy, đề ngh c thành viên đăng tin rao bán dịch vụ trên sàn cung cấp đy đủ, chính xác, trung thực chi tiết c thông tin liên quan đến nội dung dịch vụ. Mọi hành vi lừa đo, gian ln đu bị lên án phi chịu hoàn toàn trách nhim trước pháp lut.

Các bên bao gồm ngưi mua, người bán sẽ phi có vai trò trách nhim trong vic tích cực gii quyết vn đ. Đối với người bán cần có trách nhim cung cp văn bn giy t chứng thực thông tin liên quan đến s vic đang gây mâu thuu với người mua. Đối với Weddingez.vn sẽ có trách nhiệm cung cp nhng thông tin liên quan đến người mua và người bán nếu đưc một trong hai bên (liên quan đến tranh chp đó) yêu cu.

Sau  khi  người  mua,  người  bán  đã  gii  quyết  xong  tranh  chp  phi  có trách nhim báo li cho ban qun  trị Weddingez.vn. Trong trường  hợp  giao dch  phát  sinh mâu thun lỗi thuộc v người bán: Weddingez.vn sẽ có bin pháp cnh o, khóa tài khon  hoc  chuyn  cho  cơ  quan  pháp  lut  có  thm  quyn  tùy  theo  mức  độ  của  sai phm. Weddingez.vn sẽ chm dứt và g bỏ toàn b tin bài v nội dung dịch vụ ca người bán đó trên Weddingez.vn.

Nếu thông qua hình thức thỏa thun vn không th gii quyết được mâu thun phát sinh t giao dịch giữa 2 bên người mua, người bán, thì một trong hai bên scó quyn nhờ đến cơ quan pháp lut có thm quyn can thip nhm đm bo lợi ích hợp pháp của các bên.

Website Weddingez.vn chỉ là nơi cung cấp thông tin dịch vụ cưới do Nhà cung cấp đăng tin. Việc giao dịch liên quan đến ký thực hiện hợp đồng dịch vụ cưới, quá trình thanh toán dịch vụ cưới do trực tiếp Người bán và Người mua tự thỏa thuận và tự chịu trách nhiệm. Nếu có phát sinh tranh chấp mâu thuẫn từ thực hiện Hợp đồng dịch vụ cưới, quá trình thanh toán dịch vụ cưới giữa Người bán và Người mua thì Website Weddingez.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp.